Bảng giá xe

Hotline: 0933022745
Bảng giá xe
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ KHUYẾN MÃI GIÁ XE
1 GRAND I10 1.2MT BASE 380.000.000 55.000.000 325.000.000
2 GRAND I10 1.2 MT 420.000.000 65.000.000 355.000.000
3 GRAND I10 1.2 AT 452.000.000 67.000.000 385.000.000
4 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE 380.000.000 35.000.000 345.000.000
5 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT  420.000.000 43.000.000 377.000.000
6 GRAND I10 SEDAN 1.2 AT 445.000.000 47.000.000 398.000.000
7 ACCENT 1.4 MT BASE 426.000.000 3.000.000 423.000.000
8 ACCENT 1.4 MT 475.000.000 3.000.000 472.000.000
9 ACCENT 1.4 AT 504.000.000 3.000.000 501.000.000
10 ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 545.000.000 3.000.000 542.000.000
11 ELANTRA 1.6 MT 580.000.000 20.000.000 560.000.000
12 ELANTRA 1.6 AT 655.000.000 20.000.000 635.000.000
13 ELANTRA 2.0 AT 699.000.000 20.000.000 679.000.000
14 ELANTRA 1.6 TUBOR ( SPORT ) 769.000.000 30.000.000 739.000.000
15 KONA 2.0 TIÊU CHUẨN 636.000.000 40.000.000 596.000.000
16 KONA 2.0 ĐẶC BIỆT 699.000.000 40.000.000 659.000.000
17 KONA 1.6 TUBOR 750.000.000 33.000.000 717.000.000
18 TUCSON 2.0 TIÊU CHUẨN 799.000.000 12.000.000 787.000.000
19 TUCSON 2.0 ĐẶC BIỆT 878.000.000 14.000.000 864.000.000
20 TUCSON 1.6 TUBOR 932.000.000 30.000.000 902.000.000
21 TUCSON 2.0 DẦU 940.000.000 15.000.000 925.000.000
22 SANTAFE 2.5 XĂNG TIÊU CHUẨN 1.030.000.000   1.030.000.000
23 SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT 1.190.000.000   1.190.000.000
24 SANTAFE 2.5 XĂNG CAO CẤP 1.240.000.000   1.240.000.000
25 SANTAFE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 1.130.000.000   1.130.000.000
26 SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 1.290.000.000   1.290.000.000
27 SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 1.340.000.000   1.340.000.000

 

Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 0933022745