Bảng giá xe

Hotline: 0972751221
Bảng giá xe
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ KHUYẾN MÃI GIÁ XE
1 GRAND I10 1.2MT BASE 360.000.000 20.000.000 340.000.000
2 GRAND I10 1.2 MT 405.000.000 20.000.000 385.000.000
3 GRAND I10 1.2 AT 435.000.000 10.000.000 425.000.000
4 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE 380.000.000 30.000.000 350.000.000
5 GRAND I10 SEDAN 1.2 MT  425.000.000 30.000.000 395.000.000
6 GRAND I10 SEDAN 1.2 AT 455.000.000 30.000.000 425.000.000
7 ACCENT 1.4 MT BASE 426.000.000 28.000.000 398.000.000
8 ACCENT 1.4 MT 475.000.000 9.000.000 466.000.000
9 ACCENT 1.4 AT 504.000.000 5.000.000 499.000.000
10 ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 545.000.000 5.000.000 540.000.000
11 ELANTRA 1.6 MT 580.000.000 50.000.000 530.000.000
12 ELANTRA 1.6 AT 655.000.000 30.000.000 625.000.000
13 ELANTRA 2.0 AT 699.000.000 53.000.000 646.000.000
14 ELANTRA 1.6 TUBOR ( SPORT ) 769.000.000 64.000.000 705.000.000
15 KONA 2.0 TIÊU CHUẨN 636.000.000 25.000.000 611.000.000
16 KONA 2.0 ĐẶC BIỆT 699.000.000 30.000.000 669.000.000
17 KONA 1.6 TUBOR 750.000.000 43.000.000 707.000.000
18 TUCSON 2.0 TIÊU CHUẨN 825.000.000   825.000.000
19 TUCSON 2.0 ĐẶC BIỆT 925.000.000   925.000.000
20 TUCSON 1.6 TUBOR 1.020.000.000   1.020.000.000
21 TUCSON 2.0 DẦU 1.030.000.000   1.030.000.000
22 SANTAFE 2.5 XĂNG TIÊU CHUẨN 1.030.000.000 10.000.000 1.020.000.000
23 SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT 1.190.000.000 10.000.000 1.180.000.000
24 SANTAFE 2.5 XĂNG CAO CẤP 1.240.000.000 10.000.000 1.230.000.000
25 SANTAFE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 1.130.000.000 10.000.000 1.120.000.000
26 SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 1.290.000.000 10.000.000 1.280.000.000
27 SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 1.340.000.000 10.000.000 1.330.000.000

 

Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 0972751221